Ankomst og innlosjering på Austrått.

  • Høyland Ungdomsskole
  • Iglemyr Barneskole
  • Organisering på skoler basert på kretstilhørighet
  • Døgnbemannet informasjonskontor på hver skole

Organisert transport til fortrening på Gramstad.

  • Avgang busser fra Austråtthallen.

Det vil også være tilgjengelig en sprintøkt i Sandveparken. Dette er gå avstand fra skolene.

Første organiserte måltid blir middag fredag

  • Middag og kvelds serveres i Austråtthallen
  • Det er 10 min å gå fra Høyland Ungdomsskole til Austråtthallen. Derfor serveres frokost her på skolen
  • For overnattende på Iglemyr blir frokost i Austråtthallen (vegg i vegg)
Iglemyr skole
Høyland Ungdomskole