Ankomst og innlosjering på Austrått.

  • Høyland Ungdomsskole
  • Iglemyr Barneskole
  • Organisering på skoler basert på kretstilhørighet
  • Døgnbemannet informasjonskontor på hver skole.

    Informasjonssenteret åpner kl. 16.00 torsdag 4. august på Høyland ungdomsskole for de med tidlig ankomst og kl 12.00 på Iglemyr skole fredag 5. august. Begge informasjonssenter stenger kl 10.00 onsdag 10. august.

Fortrening i skog arrangeres i naboterrenget til langdistansen. Kart til fortrening hentes i infosenter på overnattingssteder. Det vil være busstransport til trening fra Austråtthallen gjennom dagen. I infosenter vil det også finnes sprintkart som kan benyttes til trening. Det er gangavstand fra overnattingsteder til sprinttrening.  Det er merking fra Høyland ungdomsskole til treningsområde for sprint.

Første organiserte måltid blir middag fredag

  • Middag og kvelds serveres i Austråtthallen
  • Det er 10 min å gå fra Høyland Ungdomsskole til Austråtthallen. Derfor serveres frokost her på skolen
  • For overnattende på Iglemyr blir frokost i Austråtthallen (vegg i vegg)
Iglemyr skole
Høyland Ungdomskole