Leder hovedkomite Kim Richter

Mobil: 945 31 562

E-post: kim.richter@lyse.net

 

Løpsleder Tor Gunnar Aksland

Mobil: 480 61 281

E-post: tor.gunnar.aksland@lyse.net

 

Overnatting  Gunhild Van Zanten Magnussen

Mobil: 906 36 227

E-post: gunhild.magnussen@gmail.com

 

Bespisning Jorunn Johanessen

Mobil: 414 10 081

E-post:jorunn.johanessen@lyse.net

 

Logistikk og bemanning Ole Morten Thingbø

Mobil: 413 21 785

E-post: othingbo@lyse.net

 

Økonomi/Sponsor Rune Christiansen

Mobil:  415 54 905

E-post: rune.christiansen@lyse.net

 

O-landsleir May Bente Valdal / Sigurd Oftedal

Mobil: 916 22 882 / 481 27 393

E-post: maybente@lyse.net / sigoftedal@gmail.com

 

Beredskap Janne Skumlien Myrland

Mobil: 995 50 581

E-post: janne.myrland@lyse.net