OLL – Kretsstafett!

  • Samme arena som Sprint Individuelt!
  • Det er gangavstand til start og mål fra begge skoler
  • Foreløpig plan er start klokken 10:00
Det blir publikumsvennlig arena. Lokal speaker. Salg av kioskvare
 
Organisert transport til flyplass ved behov.