OLL – Treningsdag

  • Lokasjon: Rogaland Arboret, Sandnes
  • Organisert transport fra Austråtthallen i treningsgrupper. Det er 15 min å kjøre i buss
  • Det blir ulike tekniske momentøkter
    • Selshammeren, mellomdistanseterreng
    • Arboretet, park og skråli